Terms of use

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., informa que és titular del lloc web www.rebledadvocats.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P. informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., amb CIF B-55.025.423 i domicili social a PLAÇA MARQUÈS DE CAMPS 1, planta 3, 17001, GIRONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 2718, foli 13, full GI-49119 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@rebledadvocats.agenciafactoria.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’entendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., per l’accés a certs continguts o serveis oferts a través de la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que a través de la navegació per Internet pogués patir l’usuari.
Modificacions

REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., amb CIF B55025423 i amb domicili situat en la PLAÇA MARQUÈS DE CAMPS núm 1, planta 3 17001, GIRONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir amb els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P. informa que les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els perceptius anomenats amb anterioritat.

Els informem que el tractament de dades està legitimat pel seu consentiment.

REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin  o es rectifiquin sense més dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més a dalt o al correu electrònic info@rebledadvocats.agenciafactoria.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., per si mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de material utilitzat, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.) titularitat de REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., que seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual tant per l’ordenament jurídic espanyol com per la normativa comunitària en aquests camps, i també per tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització de REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P.

Els usuaris es comprometen a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P. Podrà visualitzar els elements del portar i inclús imprimir-los, copiar-los, i emmagatzemar-los en un disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i Privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

REBLED ADVOCATS ASSOCIATS SLP es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. REBLED ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P., té el seu domicili a GIRONA, España.