En la negociació col·lectiva, prèvia a un acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, es pot convenir el fraccionament o ajornament del pagament de les indemnitzacions.

Determina la Sala Social del Tribunal Suprem la validesa del pacte col·lectiu sobre pagament fraccionat de la indemnització per acomiadament, aconseguit durant el període de consultes seguit entre l’empresa i la representació legal dels treballadors, sobre extinció col·lectiva dels contractes per causes econòmiques, acord ratificat pels treballadors abans de la seva aprovació final.

Assenyala la Sala de l’Alt Tribunal que, l’Estatut dels Treballadors admet la possibilitat que per raons econòmiques el pagament de les indemnitzacions per l’extinció del contracte es pugui ajornar, sense perjudici del dret del treballador a exigir el seu abonament, podent-se acordar el seu fraccionament o ajornament en la negociació col·lectiva sempre que l’ajornament que es convingui no sigui desproporcionat.

Josep Puig Rigau

Advocat. Responsable Departament Laboral

]]>