El«compliance» a Catalunya

El«compliance» a Catalunya

Article publicat el dijous, 22 d’octubre, al Diari de Girona Ha plogut molt des de la reforma del Codi Penal l’any 2010, que va introduir com a novetat la responsabilitat penal de les persones jurídiques, quelcom revolucionari i que trencava amb una llarga...
La nova pròrroga de la instrucció penal

La nova pròrroga de la instrucció penal

(Article publicat divendres, 14 d’agost al Diari de Girona) L’any 2015 es va modificar la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECRIM) per establir una limitació en el temps d’instrucció de les causes penals, que fins llavors no havien tingut cap...
«Due diligence» penal

«Due diligence» penal

(Article publicat dimecres, 27 de febrer al Diari de Girona) Sens dubte, una de les novetats més importants en àmbit normatiu en matèria penal ha estat la possibilitat d’atribuir responsabilitat penal directa a una societat, amb independència de...
Més reflexions sobre el «compliance»

Més reflexions sobre el «compliance»

(Article publicat dilluns, 4 de febrer al Diari de Girona) Recentment parlava de la meva experiència en el 1r Congrés de Defensa de la Persona Jurídica, on es tractava el tema de la responsabilitat de la persona jurídica des d’una perspectiva...
«Compliance officer» i canal de denúncia

«Compliance officer» i canal de denúncia

(Article publicat dilluns, 1o de desembre al Diari de Girona) La introducció a finals de l’any 2010 en el Codi Penal espa­nyol de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, ha estat, sens dubte, una de les novetats més importants i més...
Animals, no bèsties

Animals, no bèsties

(Article publicat diumenge, 28 d’octubre al Diari de Girona) Qui em coneix, sap de la meva estima pels animals, i en general per la natura i la flora i fauna en el sentit més ampli possible. Per influència sobretot del meu pare i dels meus germans, i part...