Noves iniciatives en màteria d’ocupació d’immobles

Noves iniciatives en màteria d’ocupació d’immobles

Article publicat el dimecres, 9 de setembre, al Diari de Girona Fa tot just un any, en un article publicat en aquest mateix mitjà feia una mica de balanç sobre la nova via processal per actuar en els casos d’ocupació il·legal d’habitatges i que va provocar...
El pagament dels lloguers davant el COVID-19

El pagament dels lloguers davant el COVID-19

El Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, ha establert una sèrie de mesures per procurar una moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició de...
Mesures urgents en el lloguer d'habitatges

Mesures urgents en el lloguer d'habitatges

(Article publicat divendres, 21 de desembre al Diari de Girona) El passat 19 de desembre ja va entrar en vigor el Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, i que reforma, entre altres, la llei...
Ocupació il·legal d'habitatges

Ocupació il·legal d'habitatges

(Article publicat dissabte, 18 de juny al Diari de Girona) El 2 de juliol entrarà en vigor la reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil que estableix una nova via processal per actuar en els casos d’ocupació il·legal d’habitatges. La...
El temps dels arrendaments

El temps dels arrendaments

(Article publicat dijous,  8 de març al Diari de Girona) Aquests dies es parla molt de la necessitat de modificar la normativa en matèria d’arrendaments, sobretot d’arrendaments d’habitatge (Llei 29/1994, de 24 de novembre,...
Clàusules sòl i la sentència del TJUE

Clàusules sòl i la sentència del TJUE

Aquest any la loteria de Nadal s’ha avançat un dia, i no l’ha donat “Loterías y Apuestas del Estado”, sinó que ho ha fet el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TSJE), que en la seva sentència de 21 de desembre, ha declarat la nul·litat de la limitació practicada...