La nova pròrroga de la instrucció penal

La nova pròrroga de la instrucció penal

(Article publicat divendres, 14 d’agost al Diari de Girona) L’any 2015 es va modificar la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECRIM) per establir una limitació en el temps d’instrucció de les causes penals, que fins llavors no havien tingut cap...