El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat una sentència en la que s’ inclou el període de tractament per fecundació in vitro en el “supòsit especial de protecció enfront d’un acomiadament”.

El TSJC ratifica la sentència d’instància que declarava nul l’acomiadament i obligava a l’empresa demandada a readmetre a una treballadora acomiadada mentre estava sotmetent-se a un tractament de fecundació in vitro.

La sentència declara la nul·litat del cessament en tenir sospita que l’acomiadament de la treballadora, es va poder produir per aquesta causa.

Els fets

La treballadora demandant, que ostentava un càrrec de responsabilitat en la companyia, va rebre una carta de poc més de tres línies en la que s’extingia el seu contracte al juny de 2014, un mes després d’iniciar el tractament, que va transcendir entre la cúpula directiva de l’empresa, segons la denunciant.

La denunciant al·lega que mai abans havia estat objecte de reprensió entre els seus caps, i assenyala que en la carta d’acomiadament solament es feia constar una vaga i imprecisa referència al “exercici de les seves funcions que afecta al correcte rendiment en el treball”.

La sentència

El TSJC ha decidit que el mateix grau de protecció s’ha d’atorgar en cas que, malgrat no existir embaràs, existeixi un “indici raonable” que sustenti que la motivació principal de l’acomiadament ha estat la voluntat de quedar-se embarassada mitjançant un tractament de fertilització.

Conseqüentment, “‘l’absència d’una carta que justifiqui l’acomiadament, unit al coneixement de l’empresa de sotmetre’s al tractament de fertilitat és el que la sentència d’instància considera com a elements justificatius per qualificar l’acomiadament com a nul”.

El TSJC considera que la vaguetat de la justificació, l’absència d’episodis previs de sanció, l’ascens obtingut recentment i l’absència d’una justificació raonable constitueixen un indici raonable que l’acomiadament es basa en que la interessada s’ha sotmès a un tractament de fecundació, considerant que per tant existeix una “discriminació per raó de gènere”.

]]>