L’advocat gironí Francesc Rebled és el nou delegat territorial a la demarcació de Girona de l’Associació Catalana de Compliance (COMPCAT). Rebled, soci director del despatx Rebled Advocats, serà el referent a les comarques gironines d’aquesta associació, que té com a objectiu posar en valor les funcions de Responsable de Compliment Normatiu i el Model de Prevenció de Delictes destinat a les empreses. La COMPCAT es dirigeix als professionals de Compliance de tots els sectors econòmics i a tot tipus d’organitzacions i entitats per donar suport en matèria de formació, legalitat i defensa jurídica en l’exercici de les seves funcions.

Per a Francesc Rebled, liderar el COMPCAT a la demarcació de Girona serà una molt bona oportunitat per posar en valor la figura dels professionals del Compliance i aportar més valor i informació sobre la necessitat que tenen les empreses de tenir un programa de compliment normatiu adaptat a les seves necessitats. “Els reptes de l’associació és presentar-se a Girona, promoure la normativa i les seves novetats i organitzar jornades de formació i networking”, destaca Rebled.

El programa Compliance de prevenció és més utilitzat en els països anglosaxons i ha entrat amb força a Catalunya en dos sectors àmpliament regulats com són el sector financer i el farmacèutic, sobretot, a partir de la reforma de l’any 2015. I amb l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 5/2010 de la reforma del Codi Penal, que va introduir a l’Estat espanyol la responsabilitat penal de la persona jurídica, i posteriorment amb la nova reforma l’1 de juliol de 2015 i la nova circular 1/2016, s’ha posat el focus en aquesta funció de compliment que gestiona el tipus de risc al qual s’ha al·ludit.

COMPCAT és una associació sense ànim de lucre i amb un marcat caràcter transversal, que pretén enriquir als seus associats mitjançant la posada en comú d’experiències d’orígens diversos (p.e. àmbit penal, «Corporate Governance», sistemes de gestió, seguretat informàtica, protecció de dades, investigacions internes, etc.), fomentant el transvasament de coneixements entre els mateixos. I en aquest sentit, l’associació va néixer l’any 2016 amb la finalitat d’agrupar a professionals i empresaris de Catalunya, amb activitats i / o interessos lligats a l’àmbit del compliment normatiu o «Compliance», amb tres objectius principals:

  • Fomentar les millors pràctiques en matèria de «Compliance».
  • Definir un marc adequat i garantista per a la figura del responsable de compliment normatiu o «Compliance Officer».
  • Donar suport a les activitats professionals i empresarials dels seus associats en l’àmbit del «Compliance».