(Article publicat el diumenge, 12 de juliol, a L’Econòmic)

Tots els professionals del món del dret estem preparats per afrontar el “caos” provocat per la pandèmia mundial que estem vivint en l’actualitat conscients de que tindrà, a llarg termini, una gran repercussió en tot el sector jurídic. El COVID-19 haurà accelerat l’actual transformació digital de tot el nostre sector. Abans de la crisis, el sector jurídic ja estava experimentant una transformació tecnològica, una d’elles, la contemplada a la Directiva de la Unió Europea 2019/1151, de 20 de juny de 2019, en relació a la constitució online de societats de responsabilitat limitada sense necessitat de personar-se físicament davant de Notari.

Amb aquesta Directiva, la qual els Estats Membres tenen fins l’1 d’agost de 2021 per incorporar-la a la seva legislació, es pretén regular essencialment tres temes: la constitució en línia de societats de capital permetent la seva creació digital sense la necessitat de que els socis fundadors ni els seus representats s’hagin de personar físicament a la Notaria i sense la necessitat d’haver d’aportar documentació en paper; la presentació de documentació i informació i accés a la mateixa telemàticament i; el registre en línia de sucursals en un altre estat membre facilitant la seva obertura en un país diferent del de registre de la societat sense la necessitat de personar-se físicament presentant, també la informació i documentació digitalment.

Aquesta Directiva obliga digitalitzar no només el sector jurídic sinó també una de les institucions públiques més antigues, el Notariat, originari del segle XII, i que ara es veuen amb el repte de demostrar que són capaços de garantir totes les seves funcions com són la mateixa seguretat jurídica del procés; la identificació i verificació de la capacitat jurídica dels empresaris; l’assessorament imparcial, i la prevenció del blanqueig de capitals, la financiació del terrorisme i el frau fiscal però aquesta vegada digitalment. 

Aquest nou procediment de constitució de societat limitada no només tracta d’una millora encaminada a agilitzar el procediment i introduir el sector jurídic en el món digital, també busca millorar àmbits cada vegada més reivindicats per la societat actual, com són la maximització del temps i la conciliació amb el medi ambient, ja que no només parlem d’estalvi en paper sinó també en desplaçaments

I us preguntareu, com es dur a terme aquest procediment tant innovador que permetrà l’atorgament d’una escriptura pública de constitució d’empreses de forma online? Doncs aquest procés consistirà en 6 simples passos: 1) identificació mitjançant DNI electrònic dels socis fundadors per part del Notari lliurament escollit; 2) comprovació de la veracitat de la identitat dels socis fundadors per part del Notari mitjançant les dades contingudes al DNI i la videoconferència; 3) assessorament jurídic del Notari al futur empresari a través de videoconferència, on s’acordarà el contingut de l’escriptura pública; 4) comprovació digital per part del Notari de l’aportació de capital de la futura empresa; 5) firma electrònica de l’escriptura i enviament de la copia de l’escriptura digitalment certificada a l’empresari; 6) enviament online de la copia de l’escriptura pública al Registre Mercantil per part del notari. 

En definitiva, aquest nou procediment de constitució de societat limitada no només tracta d’una millora que pretén endinsar el sector en el món digital sinó que també es pretén millorar àmbits cada vegada més reivindicats per la societat actual com és  la maximització del temps i la conciliació amb el medi ambient, doncs no només parlem d’estalvi en paper sinó també en desplaçaments ja que no serà necessari que els socis fundadors estiguin presents en un mateix lloc tot i que sí en un mateix moment. 

Anna Figueras

Advocada a Rebled Advocats