Després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en sentència de 27 de febrer de 2014 (enllaç a la notícia), determinés que l’Impost sobre la Venda al Minorista de determinats Hidrocarburs, era contrari al dret comunitari, ara el Tribunal Suprem de l’Estat Espanyol, en Sentència 350/2016, no només ha recordat que l’administració ha de retornar els ingressos indeguts per l’impost indicat sinó que també obliga a aquesta indemnitzar als perjudicats amb els interessos legals de la quantitat reclamada.

El cèntim sanitari, que es va aplicar des de l’any 2002 fins el 2012, moment en què quedà inaplicable, fou considerat contradictori i absolutament oposat a la directiva europea d’impostos especials i que, entre altres elements, no tenia una finalitat específica lligada al consum dels hidrocarburs. La conseqüència directa de tal consideració fou que l’Estat hagués d’abonar al perjudicats, previ procediment oportú una quantitat total dels 13.000 milions d’euros recaptats en tal concepte.

Ara, transcorreguts uns mesos de l’indicada sentència, el Tribunal Suprem novament es posiciona contra l’Estat i obliga a indemnitzar al denunciant no només en abonar la quantitat abonada a les arques públiques per un impost contrari a la normativa europea, sinó que també ha de satisfer els interessos legals des de l’inici de l’aplicació fins a l’actualitat

Les raons per les quals s’atén a abonar l’interès legal, es deu a l’evident existència del perjudici que va suportar el demandant a través d’un gravamen, com s’ha dit, contrari a les normes Europees, en definitiva, per concórrer causalitat del “dany suficientment caracteritzat”.

]]>