La sentència de 14 de setembre de 2016 que va dictar el TJUE va considerar il·legal els contractes interins que no tinguessin indemnització (enllaç a la notícia), a diferència de la resta de contractes temporals els quals sí gaudien de 12 dies d’indemnització.  Per tant, a partir d’aquesta sentència s’obria la porta a equiparar dits contractes interins com a fixes, els quals gaudien de 20 dies. Dita sentència d’entrada marcava la obligació a modificar l’Estatut dels Treballadors perquè en sentit estricte impliqués la instauració del contracte únic, apuntant que els contractes temporals són injustament tractats front als contractes indefinits.

Clarament, la decisió del TJUE en dita sentència, no deixava clar en quin tipus de contracte havia d’equiparar-se el contracte d’interinitat, si bé amb els contractes temporals o bé amb els contractes fixes.

Doncs bé, després d’aquesta sentència del TJUE, la Sala de lo Social del TSJ del País Basc (TSJPB) determina la primera sentència en la qual s’equipara la indemnització per cessament d’un contracte temporal a un acomiadament objectiu d’un contracte fixe. Aquesta sentència estableix que la treballadora temporal contractada per realitzar un projecte d’investigació, se li ha de subsumir els beneficis dels treballadors fixes quan finalitza la relació laboral.

El TSJPB motiva la resolució entenent que s’ajusta al dret l’aplicació del contracte temporal, malgrat però entén que la indemnització ha d’ésser la mateixa que la que tindria un treballador fixe acomiadat per causes objectives argumentant la seva decisió, per la identitat extintiva a la “objectivitat de la causa” del cessament en la relació laboral. Així en el cas concret, es determina que la finalització del contracte d’investigació és assimilable a la causa productiva” causa de la qual s’identifica la causa objectiva del contracte similitud que la Sala considera aplicable només als efectes indemnitzatoris per pagar els 20 dies i no són d’aplicació els efectes processals.

Estefania de Sancha Sanchez Departament Laboral Rebled Advocats]]>