El«compliance» a Catalunya

El«compliance» a Catalunya

Article publicat el dijous, 22 d’octubre, al Diari de Girona Ha plogut molt des de la reforma del Codi Penal l’any 2010, que va introduir com a novetat la responsabilitat penal de les persones jurídiques, quelcom revolucionari i que trencava amb una llarga...
Naturalesa corruptiva

Naturalesa corruptiva

(Article publicat dissabte, 6 d’abril al Diari de Girona) Les primeres sentències que s’estan publicant en matèria de responsabilitat penal de persones jurídiques, estan posant de manifest algunes carències en el nostre sistema processal penal. Els...
Pena de mort societària

Pena de mort societària

(Article publicat dissabte, 5 de març al Diari de Girona) La reforma del Codi Penal del 2010 va introduir la responsabilitat penal de les persones jurídiques, que posteriorment, amb la reforma de 2015, va acabar de perfilar i matisar la necessitat de disposar d’un Pla...