He dissolt una comunitat de béns. Com ha de tributar?

He dissolt una comunitat de béns. Com ha de tributar?

Aprofitant el context actual, el qual ens trobem en ple període impositiu on tothom esta preparant declaracions d’IRPF, i d’aquí poc IVA i IS (Impost de Societats), a través de la present publicació analitzem de forma sintetitzada la tributació en casos de...
EL TSJ de Madrid eximeix de l'IRPF la prestació de maternitat

EL TSJ de Madrid eximeix de l'IRPF la prestació de maternitat

Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha declarat exemptes de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques les prestacions de maternitat, criteri del qual és contrari al qual venia seguint fins ara l’Agència Tributària (la notícia). Aquesta exempció...