Inversions a la república islàmica de l'Iran

Inversions a la república islàmica de l'Iran

“We sent aforetime Our Messengers with clear signs, and We sent down with them the Book and the Balance that mankind may uphold justice….” (57: 25) Text introductori de la Constitució vigent des del 1989 República Islàmica de l’Iran Recentment, i arran de...