EL TSJ de Madrid eximeix de l'IRPF la prestació de maternitat

EL TSJ de Madrid eximeix de l'IRPF la prestació de maternitat

Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha declarat exemptes de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques les prestacions de maternitat, criteri del qual és contrari al qual venia seguint fins ara l’Agència Tributària (la notícia). Aquesta exempció...