Té sentit la legítima avui dia?

Té sentit la legítima avui dia?

(Article publicat dilluns,  5 de febrer al Diari de Girona) El dret successori a Catalunya es basa, com en molts altres ordenaments jurídics, en el principi de llibertat de testar. El causant, és a dir, la persona que vol fer un testament, té plena...