Extinció del contracte per voluntat del treballador

Extinció del contracte per voluntat del treballador

La Sentència del Tribunal Suprem, Sala Social, núm. 4841/2015 de data 25 d’octubre de 2015, estableix que de conformitat amb el nou criteri jurisprudencial, extingit el contracte per voluntat del treballador, no pot ser obligat a mantenir la seva relació laboral fins...