La nova normativa en la gestió de les baixes mèdiques

La nova normativa en la gestió de les baixes mèdiques

Ara fa un any, el RD 625/2014 va establir una nova regulació en la gestió i control dels processos d’Incapacitat Temporal (IT) durant els primers 365 dies de durada que, amb la finalitat d’aconseguir un seguiment més efectiu de la situació d’IT i d’alleugerir la...