Sabies que… (maig 2019)

Sabies que… (maig 2019)

El prestatari que hagi obtingut una sentencia favorable declarant nul·la per abusiva la clàusula del contracte de préstec amb garantia hipotecària que li atribueix l’assumpció de la totalitat de les despeses hipotecaries, tindrà 5 anys per exercir l’acció de...